Małe i średnie firmy działające na europejskim rynku dostaną możliwość analizy i proponowania zmian w unijnych przepisach. Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) rozpoczyna testy projektów dotyczących standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. “To wyjątkowa okazja, aby stać się częścią procesu ustanawiania standardów” – podaje organizacja.

EFRAG to organizacja ściśle współpracująca z Komisją Europejską – unijną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie przepisów związanych m.in. z przygotowywaniem raportów niefinansowych. Od 2024 r. na mocy unijnej dyrektywy CSRD taki obowiązek objął w pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa, ale w perspektywie najbliższych lat dotknie bezpośrednio także sektor małych i średnich firm. 

EFRAG został upoważniony do opracowania standardu dla firm z sektora MŚP notowanych na giełdach (ESRS LSME), a także został poproszony o opracowanie dobrowolnego standardu dla pozostałych małych i średnich firm (VSME).

EFRAG na swojej stronie internetowej przypomina, że standard ESRS LSME ma obowiązywać od 2026 r. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności dla interesariuszy do danych związanych z ESG. Jednolity standard w UE ma wykluczyć ryzyko związane z dyskryminacją firm z powodu braku informacji ich zrównoważonym rozwoju.

Ma to być więc proste narzędzie sprawozdawcze wykorzystywane przez MŚP do monitorowania ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz do sprostania rosnącym i różnym wymaganiom dotyczącym danych ESG ze strony ich odpowiedników biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych firm w łańcuchu wartości wyższego szczebla).

Jak wziąć udział?

Oba projekty mają na celu dostarczenie jasnych i praktycznych narzędzi do raportowania, które pomogą firmom w efektywnym zarządzaniu kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz w komunikacji z inwestorami i innymi interesariuszami

Zainteresowane firmy mogą się zgłaszać do 31 stycznia 2024 r. wysyłając wiadomość e-mail na adres VSME@efrag.org lub LSME@efrag.org (więcej informacji na stronie EFRAG). Konsultacje potrwają kilka miesięcy.

Organizacja zachęca do udziału zarówno przygotowujących raporty, jak i użytkowników informacji z nich płynących, w tym inwestorów i innych interesariuszy.

Infolinia dla biznesu

Pod koniec 2023 r. EFRAG uruchomił platformę z pytaniami i odpowiedziami w zakresie stosowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Dostępną pod tym adresem.

Umożliwia zbieranie i udzielanie informacji na temat niejasnych aspektów poszczególnych zapisów ESRS. Zainteresowane firmy mogą je zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza. Pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi będą systematycznie aktualizowane, ale nie są wiążącymi interpretacjami prawnymi, lecz zbiorem niewiążących wytycznych.