Przeglądasz: POLECANE

Biznes stoi przed wieloma wyzwaniami, z których jednym z najważniejszych jest kwestia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, czyli ESG. Jakie zmiany niesie ze sobą ten trend i…

Żeby zrozumieć, jak dużym problemem dla regionów w całej Europie jest niedobór wody, wystarczy spojrzeć na obrazy satelitarne systemu Copernicus. Naukowcy są zgodni: w Zachodniej Europie…

Nie tylko dlatego, że w oparciu o ESG tworzone będą raporty niefinansowe pokazujące, jak działalność firmy wpływa na środowisko, społeczeństwo i realizację postulatów interesariuszy. Od skutecznie…

Komisja Europejska przyjęła pierwszy zestaw europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Po wielu sygnałach ze strony przedsiębiorców postanowiła jednak złagodzić przepisy dotyczące raportowania ESG…