Rusza Polski Zielony Fundusz ARP, z którego mają być finansowane projekty na dekarbonizacje gospodarki. Zainteresowani inwestycjami w zieloną transformację będą mogli liczyć na pieniądze z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz publicznych i prywatnych instytucji finansowych wspierających ekologiczne inwestycje.

ARP robi kolejny krok w ramach realizacji strategii przyjętej w 2022 r. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2023 r. W ramach projektu “Czysty przemysł” utworzony zostanie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN), który – jak czytamy na stronie ARP – ma umożliwić ekspozycję polskim i międzynarodowym, profesjonalnym inwestorom na aktywa dotychczas dla nich trudno dostępne, a które będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG) i wychodzić naprzeciw europejskim regulacjom rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

– Fundusz będzie korzystał z naszego doświadczenia w zakresie inwestycji w przemysł. Przypomnę, że ARP od ponad 30 lat uczestniczy w transformacji polskiej gospodarki i posiada własny portfel spółek przemysłowych w różnych sektorach i branżach. Transparentność, efektywność i niskoemisyjność to pożądane cechy każdego współczesnego biznesu. Zielone inwestowanie to trend globalny, a Polska jest ważnym miejscem na światowej mapie międzynarodowych inwestycji – wyjaśnił prezes zarządu ARP w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

To pierwszy polski zielony fundusz infrastrukturalny, który wpisuje się w trend z ostatnich lat, widoczny na globalnych rynkach finansowych.

Droga ku zielonej transformacji

– Fundusz będzie inwestował w najbardziej perspektywiczne branże, w tym w Morską Energetykę Wiatrową, OZE oraz dekarbonizację gospodarki komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa, zielonego przemysłu i zielonej chemii. W ramach zielonej polityki finansowej Polski Zielony Fundusz ARP określi listę sektorów i pod sektorów, w które inwestuje, a sama lista będzie podparta analizą wpływu danego sektora na zrównoważone środowisko – dodaje prof. Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający w ARP.

Finansowane mają być długoterminowe inwestycje w różnych częściach Polski. Uwzględniane będą projekty z zakresu m.in. OZE, zielonej chemii, gospodarki komunalnej, a na wsparcie będą mogły liczyć zarówno obiekty jednostek samorządu terytorialnego, jak i spółki oraz przedsiębiorstwa, które chcą zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko.

Jak podaje ARP, Zielony Fundusz będzie inwestował w sposób zrównoważony i odpowiedzialny (wychodząc naprzeciw zielonym wymogom Taksonomii UE), a więc w całym procesie inwestowania (od wstępnego rozpoznania po nadzór właścicielski) będzie uwzględniał czynniki ESG, mające materialny wpływ na wartość inwestycji.

Głównymi czynnikami wzrostu rynku jest transformacja energetyczna wraz ze wzrostem szczególnej roli ESG. Czynnik ten uważany jest przez inwestorów za istotny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Konieczność wyróżnienia się przez debiutujący Fundusz wymaga wysokich standardów w tym zakresie, z których zdajemy sobie sprawę – chodzi o m.in. certyfikację i regularne, okresowe audyty ESG poszczególnych inwestycji w portfelu, konieczność regularnego raportowania „wskaźników zieloności”, nałożenie obowiązku ujawniania informacji, co do jego kwalifikowalności do Taksonomii oraz zgodność z kryteriami technicznymi – podkreśla prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający w ARP.

– PZF będzie zwracał także uwagę na bieżące monitorowanie, zarządzanie oraz mitygowanie ewentualnych zdarzeń mogących wpłynąć na naruszenie strategii ESG. To dla nas bardzo ważne – odpowiedzialne inwestowanie musi opierać się na wiarygodności i zaufaniu wszystkich interesariuszy Polskiego Zielonego Funduszu z mieszkańcami naszych małych ojczyzn na czele, w których zamierzamy prowadzić inwestycje – wyjaśnia Gackowski.

W najbliższych miesiącach ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ARP TFI) złoży wniosek do sądu rejestrowego o rejestracje w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych.