Komisja Europejska przyjęła pierwszy zestaw europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Po wielu sygnałach ze strony przedsiębiorców postanowiła jednak złagodzić przepisy dotyczące raportowania ESG i w ramach tzw. Pakietu Redukcji Obciążeń założyła ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25 proc.

Zmiany przyjęte przez Komisję Europejską zawarte w projekcie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju – jak już pisaliśmy – dają firmom więcej czasu na skuteczną transformację biznesu w oparciu o czynniki ESG.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 2024 roku i mają doprowadzić nie tylko do zwiększenia przejrzystości działań firm, ale również ułatwienia dostępu do finansowania i lepszego zarządzania wpływem biznesu na zrównoważony rozwój.

Zakres, znaczenie i zastosowanie ESRS

ESRS składają się z dwóch przekrojowych i dziesięciu tematycznych standardów, które będą stosowane już w raportach za 2024 rok przez największe spółki, które wcześniej były objęte dyrektywą NFRD. W planach jest również wypracowanie standardów sektorowych dla branż takich jak spożywcza, energetyczna, wydobywcza oraz uproszczone zasady dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co pokazuje zasięg i głębokość tych regulacji.

Raporty sporządzane zgodnie z ESRS mają dostarczać inwestorom informacji o wpływie działalności firm na środowisko i społeczeństwo. Dla firm oznacza to możliwość lepszego komunikowania swoich wyników w zakresie ESG, co przyczyni się do lepszego dostępu do finansowania oraz efektywniejszego zarządzania ich działalnością na zrównoważony rozwój.

– Wbrew pozorom, w CSRD nie chodzi wyłącznie o zaraportowanie dodatkowych wskaźników. Dyrektywa wprowadza też istotną jakościową zmianę, wymuszając na firmach wypracowanie planów działań w poszczególnych obszarach, wyznaczonych przez ESRS-y – podkreślał w rozmowie z Forbes Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w ORLEN.

Zgodność z innymi standardami raportowania ESG

Komisja Europejska dostosowała ESRS do innych standardów, takich jak Global Reporting Initiative (GRI) i globalne standardy IFRS, aby zapewnić spójność i efektywność w raportowaniu. Ma to ułatwić firmom stosowanie tych standardów, jednocześnie zwiększając użyteczność przedstawianych danych dla inwestorów i innych zainteresowanych stron.

Kluczowym elementem ESRS jest zasada podwójnej istotności, która wymaga od firm analizy wpływu ich działalności na ludzi i środowisko, takich jak zmiany klimatu. To podejście ma na celu zapewnienie, że firmy nie tylko rozumieją, ale także odpowiednio reagują na te wyzwania.

Zmiany w obowiązkach raportowania ESG

Komisja Europejska zrewidowała swoje wcześniejsze podejście, pozwalając firmom na pominięcie danych uznanych za nieistotne dla ich działalności. Ta zmiana może mieć znaczący wpływ na sektor finansowy, ponieważ ESRS są powiązane z innymi obowiązkami sprawozdawczymi, na przykład z rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR).

– Standardy sprawozdawczości de facto będą dotyczyć wszystkich, nie tylko podmiotów zobowiązanych z mocy prawa do raportowania już za 2024 rok. Przecież wszyscy kontrahenci, podwykonawcy, w zasadzie całe otoczenie współpracujące, będą musieli przekazać zobowiązanej do raportowania spółce właściwe dane, aby ta mogła kompleksowo i zgodnie ze standardami zaraportować. Warto zatem z tą informacją docierać już dziś do wszystkich przedsiębiorców – szczególnie tych małych – aby gromadzili właściwe dane. W tym celu prowadzimy Akademię Raportowania Kompas ESG, aby przy pomocy webinarów zwiększać świadomość biznesu – mówi w rozmowie z Forbes Bartosz Sowier, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP.

Ułatwienia dla mniejszych firm

W odpowiedzi na obawy mniejszych firm Komisja Europejska wprowadziła szereg zmian, które mają ułatwić im wdrożenie ESRS. Na przykład firmy zatrudniające mniej niż 750 pracowników będą mogły pominąć raportowanie informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 w ramach ESRS E1 (zmiana klimatu) w pierwszym roku sprawozdawczym.

Komisja Europejska zdecydowała też o odroczeniu terminu wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich do 30 czerwca 2026 r. To odroczenie ma na celu umożliwienie firmom skupienie się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS oraz zapewnienie czasu na opracowanie skutecznych sektorowych ESRS.

W ramach pozostałych działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Regulacji Obciążeń, który ma na celu ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25 proc. W programie prac na rok 2024 wymieniono również kilka działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i klimatem, w tym rozpoczęcie procesu ustanawiania celu klimatycznego na 2040 r. i przedstawienie europejskiego pakietu energii wiatrowej.