Dzień Europy, obchodzony 9 maja ma swoje korzenie w kluczowym momencie powojennej historii kontynentu.

Data ta upamiętnia Deklarację Schumana, ważny krok ku integracji europejskiej, który miał miejsce 9 maja 1950 roku. Deklaracja ta, nazwana na cześć ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji, Roberta Schumana, zaproponowała utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS), która miała na celu integrację przemysłową i gospodarczą Francji, Niemiec i innych zainteresowanych krajów.

Kluczowe punkty deklaracji Schumana

  • Zapobieganie konfliktom. Podstawowym celem była eliminacja rywalizacji gospodarczej między narodami europejskimi, która była jednym z głównych czynników prowadzących do wybuchu wojen światowych.
  • Tworzenie wspólnoty. Schuman widział w integracji gospodarczej sposób na zbliżenie narodów europejskich, promując pokój i stabilność.
  • Odbudowa gospodarcza. W kontekście odbudowy powojennej, EWWS miała także na celu wspieranie odbudowy gospodarczej poprzez wspólne zarządzanie zasobami przemysłowymi.

Po przyjęciu deklaracji, w ciągu kilku lat powstały kolejne organizacje i traktaty, które stopniowo kształtowały dzisiejszą Unię Europejską. Europejska Wspólnota Węgla i Stali była bezpośrednim rezultatem deklaracji Schumana i stała się prekursorem dalszej integracji, która w 1957 roku doprowadziła do podpisania Traktatów Rzymskich i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Fot. Parlament Europejski

Dlaczego 9 maja?

Data 9 maja została wybrana na Dzień Europy dla uczczenia Deklaracji Schumana jako symbolicznego początku nowej ery w historii kontynentu europejskiego. Obchody tego dnia stały się okazją do przypomnienia o wartościach, które leżą u podstaw Unii Europejskiej oraz o sukcesach i wyzwaniach integracji europejskiej.

Szczęśliwego Dnia Europy

Europa jest rozpoznawalna nie tylko dzięki swojej bogatej historii i kulturowej różnorodności, ale również dzięki zaangażowaniu w ochronę naturalnego środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Nasz kontynent przyjmuje jedne z najbardziej rygorystycznych regulacji w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rolnictwa. Dzięki temu mieszkańcy Europy mają szansę żyć w lepszym, zdrowszym otoczeniu, co przekłada się na wyższą jakość życia społeczności. Inicjatywy ESG są wyraźnym przykładem ambitnych celów Europy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Firmy skupiające się na tych aspektach nie tylko przyczyniają się do lepszej ochrony środowiska, ale również zyskują zaufanie inwestorów i lokalnych społeczności.

W Dzień Europy warto uznać wkład naszego kontynentu w globalne działania na rzecz ochrony Ziemi i przyszłych pokoleń. Jednak musimy również pamiętać, że zawsze jest przestrzeń na dalsze postępy i ulepszenia.

Obchody w instytucjach UE w 2024 r.

Już 4 maja otwarte zostaną drzwi budynku Berlaymont w Brukseli. Odbędą się tam prezentacje dotyczące roli Komisji Europejskiej, stoiska tematyczne i ekspozycje pokazujące historię UE i jej wartości. Zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jak UE broni demokracji i różnorodności oraz jakie kroki podejmuje w kierunku przyszłości cyfrowej i ekologicznej. Będą też specjalne wydarzenia związane z rocznicami ważnych momentów w historii Unii.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, 4 maja zostaną zorganizowane stoiska informacyjne i sesje edukacyjne na temat dezinformacji, roli kobiet w polityce i kampanii wyborczych. Odwiedzający będą mogli również zapoznać się z procesem głosowania w wyborach europejskich.

W tym samym dniu, Rada Unii Europejskiej zorganizuje wycieczki z przewodnikiem po swojej siedzibie w Brukseli, pokazując architekturę budynku oraz działalność Rady. Dla młodszych gości przygotowane będą specjalne atrakcje, w tym poszukiwania skarbu.

Otwarte zostaną również drzwi Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów. Każda z tych instytucji zaoferuje swoje własne wyjątkowe atrakcje, od interaktywnych gier po występy na żywo i warsztaty.

Obchody w Polsce

W Polsce Dzień Europy jest zazwyczaj obchodzony przez lokalne samorządy oraz instytucje edukacyjne. Organizacje organizowały debaty, wykłady i panele dyskusyjne, które podkreślały znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szczególnie aktywne są uczelnie wyższe, takie jak Szkoła Główna Handlowa, które organizowały konferencje naukowe i sesje Q&A z ekspertami europejskimi. W Senacie odbywa się uroczysta sesja, a w miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, organizuje się festiwale kultury europejskiej z muzyką, sztuką i jedzeniem z różnych zakątków Europy.

Czytaj dalej: