Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą, obchodzony corocznie 17 czerwca, ma na celu zwrócenie uwagi na problematyczne zjawiska pustynnienia i suszy, które mają poważne konsekwencje dla środowiska, gospodarki oraz społeczeństwa na całym świecie. Organizowane przez ONZ święto przypomina o konieczności podejmowania działań mających na celu ochronę zasobów wodnych i ekosystemów.

Znaczenie i cel obchodów

Pustynnienie to proces degradacji gleby w suchych, półsuchych i sucho-wilgotnych regionach, spowodowany głównie działalnością człowieka oraz zmianami klimatycznymi. Susza natomiast to długotrwały okres bezdeszczowy, który prowadzi do niedoboru wody. Oba zjawiska mają znaczący wpływ na rolnictwo, zasoby wodne oraz życie ludzkie. Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą ma na celu edukowanie społeczeństwa o skutkach tych problemów oraz promowanie praktyk, które mogą im zapobiegać.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Globalne wyzwania

Pustynnienie i susza to problemy o skali globalnej. Według danych ONZ, aż 40% lądów na Ziemi to obszary suche, które zamieszkuje około 2 miliardów ludzi. Zjawiska te prowadzą do utraty żyzności gleby, zmniejszenia zasobów wodnych oraz degradacji ekosystemów. W efekcie rośnie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz gospodarek krajów rozwijających się. W Europie susza staje się coraz bardziej odczuwalna, zwłaszcza w krajach południowych, takich jak Hiszpania.

Inicjatywy i działania

Rządy oraz organizacje pozarządowe podejmują różnorodne inicjatywy mające na celu walkę z pustynnieniem i suszą. Jednym z przykładów jest projekt „Woda dla rolnictwa” realizowany w Polsce, który promuje zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi oraz ochronę gleb. Kluczowe działania obejmują retencję wody, zalesianie oraz edukację ekologiczną. W 2024 roku, z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą, organizowane są liczne wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty i kampanie informacyjne.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
Fot. Bulgn, shutterstock.com

Rola edukacji i świadomości społecznej

Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej odgrywają kluczową rolę w walce z pustynnieniem i suszą. Programy edukacyjne skierowane do rolników, dzieci i młodzieży oraz kampanie informacyjne dla szerokiej publiczności przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. W Polsce takie działania są realizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz organizacje ekologiczne.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą – 17 czerwca: podsumowanie

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą przypomina o konieczności podjęcia globalnych i lokalnych działań na rzecz ochrony zasobów wodnych i ekosystemów. W obliczu rosnącego zagrożenia, kluczowe jest zrozumienie przyczyn i skutków tych zjawisk oraz wdrażanie strategii zapobiegawczych. Współpraca międzynarodowa, edukacja oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi są niezbędne, aby zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp do wody i żyznej ziemi.

Czytaj dalej: