Przeglądasz: woda

Żeby zrozumieć, jak dużym problemem dla regionów w całej Europie jest niedobór wody, wystarczy spojrzeć na obrazy satelitarne systemu Copernicus. Naukowcy są zgodni: w Zachodniej Europie…