Blue deal w praktyce. Orlen napędza niebieskie innowacje

W obliczu narastającego kryzysu wodnego Grupa Orlen wprowadza szereg zmian, które mają być przykładem dla całego przemysłu w Polsce i poza jej granicami. Koncert zaplanował szereg inicjatyw, które mają z jednej strony pokazać zaangażowanie firmy w ochronę planety i wykorzystanie zasobów wodnych, a z drugiej przynieść realne korzyści nie tylko dla środowiska, ale i samego biznesu. Jednak to tylko początek drogi ku zrównoważonej przyszłości.

Inicjatywy takie jak program Aqua i projekt Blue Bridge w Orlen mają na celu nie tylko optymalizację zużycia wody, ale i poprawę ekosystemów oraz wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań na rynku.
Orlen wprowadza strategię ochrony zasobów wodnych, wpisując się tym samym w europejski trend Blue Deal. (Foto: mat. pras. Orlen)

Jednym z kluczowych projektów jest projekt Aqua, który jest jednocześnie kamieniem milowym w strategii firmy i ma doprowadzić do optymalizacji zużycia wody w zakładzie produkcyjnym. Orlen idzie też o krok dalej — planuje przekształcenie części terenów przemysłowych w zielone obszary, wspierając miejską infrastrukturę i jednocześnie poprawić jakość życia mieszkańców. 

Jak opisuje Arkadiusz Kamiński, Dyrektor ds. Operacyjnych w spółce, na stacjach paliw Grupy realizowane są także projekty ograniczające do 2030 r. zużycie wody oraz chemikaliów od 30 do 60 proc.

Dodatkowo w ramach innego strategicznego projektu, jakim jest Blue Bridge firma chce odzyskiwać wodę ze ścieków komunalnych, co ma z kolei znacząco zmniejszyć potrzebę poboru wody z Wisły. To działania, które nie tylko chronią środowisko naturalne, ale również przyczyniają się do poprawy atrakcyjności biologicznej regionu.

Grupa Orlen wyrasta na pioniera w adaptacji europejskiej idei Blue Deal, której celem jest przeciwdziałanie kryzysowi wodnemu w Europie. Wartość przedsięwzięć objętych EU Blue Deal, który ma stać się priorytetem kolejnych władz UE, wynosi w całej Unii ponad 390 mld euro i obejmuje inwestycje w retencję, rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, upowszechnianie technologii obiegu zamkniętego oraz efektywne zarządzanie wodą przez energetykę, rolnictwo i przemysł.

Strategia Orlenu rozpisana do 2030 r. odpowiada też na inne kluczowe wyzwania rynkowe i regulacyjne. Obejmuje więc szeroki zakres działań, od zmian klimatu, przez ochronę bioróżnorodności, po zaangażowanie społeczności lokalnych i geopolitykę. 

– Cele strategii są spójne z dyrektywą CSR, wytycznymi raportowania środowiskowego oraz standardami ESG, co podkreśla jej kompleksowy charakter – zaznacza Arkadiusz Kamiński.

Grupa ORLEN, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała, że zamierza osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku.