W przyszłej dekadzie globalna transformacja energetyczna będzie wymagać 4 bilionów dolarów rocznie, podaje spółka inwestycyjna BlackRock.

BlackRock szacuje, że globalna transformacja energetyczna na zieloną energię będzie wymagać 4 bilionów dolarów rocznie do połowy lat 30. XXI wieku, co oznacza potrzebę większej liczby inwestycji publiczno-prywatnych, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku.

Black Rock to amerykańska firma inwestycyjne zajmująca się zarządzaniem aktywami. Została założona w 1988 roku i z czasem wyrosła na jednego z największych globalnych inwestorów instytucjonalnych. Black Rock oferuje szeroki zakres produktów inwestycyjnych, w tym fundusze inwestycyjne, zarządzanie portfelem i doradztwo strategiczne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji. Firma jest również znana z rozwijania zaawansowanych platform technologicznych do analizy ryzyka i zarządzania portfelem, takich jak Aladdin.

Nakłady na transformację energetyczną dużo będą większe niż oczekiwano

Prognoza pochodzi z najnowszego “Scenariusza Transformacji Instytutu Inwestycyjnego BlackRock” (Investment Institute Transition Scenario), który jest analizą tego, jak najprawdopodobniej będzie przebiegać transformacja niskoemisyjna i jaki będzie miała wpływ na portfele inwestycyjne.

Wartość 4 bilionów dolarów jest dwukrotnie wyższa od poprzednich oczekiwań, które wynosiły 2 biliony dolarów rocznie i będzie wymagać zwiększenia kapitału zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, według Michaela Dennisa, szefa Strategii Alternatywnych APAC i Rynków Kapitałowych w BlackRock.

Fot. materiały BlackRock

Czy takie wydatki są możliwe?

W zeszłym roku zainwestowano 1,8 biliona dolarów w projekty związane z transformacją energetyczną, w porównaniu do 33 miliardów dolarów w 2004 roku, z łączną inwestycją do tej pory wynoszącą około 19 bilionów dolarów, według danych zebranych przez BlackRock.

Zdaniem ekspertów tempo wzrostu i ilość inwestowanego kapitału są krokiem w dobrym kierunku. – Jednakże, mimo że inwestycje wzrosły, nadal istnieje luka w wysokości 18 bilionów dolarów, aby osiągnąć poziom, którego potrzebujemy do 2030 roku, dodał Michael Dennis, szef Strategii Alternatywnych APAC i Rynków Kapitałowych w BlackRock.

CNBC

Luka kapitałowa istnieje w różnych klasach ryzyka: od inwestycji o niskim ryzyku w podstawową infrastrukturę energetyczną, po przedsięwzięcia o wyższym ryzyku, takie jak kapitał venture w późnej fazie i kapitał prywatny. Według Dennisa, środki na pokrycie tej luki są dostępne.

Inwestorzy deklarują gotowość

Ankieta BlackRock przeprowadzona w zeszłym roku wśród 200 inwestorów instytucjonalnych wykazała, że 56% planuje zwiększyć alokacje na transformację w ciągu najbliższych 1 do 3 lat, a 46% stwierdziło, że nawigacja transformacji jest ich najważniejszym priorytetem inwestycyjnym w tym samym okresie.

Jednakże, aby inwestycje stały się rzeczywistością na rynkach prywatnych i publicznych, będzie wymagać “zgodności między działaniami rządowymi, firmami i partnerstwami ze społecznościami lokalnymi,” powiedział Dennis.

Jeśli chodzi o politykę publiczną, ustawa o redukcji inflacji, podpisana w sierpniu 2022 roku w USA, była w stanie zmobilizować miliardy publicznych funduszy na projekty zmniejszające emisję gazów cieplarnianych.

Współpraca sektora prywatnego i publicznego jest kluczem do udanej transformacji

“Poza tym potrzebujemy zmian w polityce dotyczącej cen energii i deregulacji rynków energetycznych,” dodał Dennis, zaznaczając, że na rynkach wschodzących około 60% potrzebnego kapitału ma pochodzić z sektora prywatnego.

BlackRock identyfikuje finansowanie mieszane jako kolejny kluczowy czynnik napędzający inwestycje, szczególnie na rynkach wschodzących. Finansowanie mieszane definiowane jest jako strategiczne wykorzystanie funduszy rozwojowych do mobilizacji dodatkowych środków finansowych na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z definicją OECD.

“Finansowanie mieszane jest naprawdę kluczowe, nie tylko na wczesnym etapie projektów, ale również dla uczynienia zielonych aktywów “inwestowalnymi” w ramach obecnych struktur portfelowych,” powiedział Dennis, dodając, że może to pomóc w pozyskaniu bilionów funduszy z szerszych rynków kapitałowych.

Inne czynniki, które są potrzebne do osiągnięcia globalnych celów finansowania zielonej energii, to rozwijanie lepszych talentów w różnych obszarach ekosystemu oraz zmiana ram ryzyka dla inwestycji w zielone projekty, według BlackRock.

Czytaj dalej: