Wellbeing, czyli dobre samopoczucie lub dobrostan, to pojęcie coraz częściej uwzględniane w strategiach ESG. Odnosi się do zadowolenia, zdrowia i komfortu pracowników, klientów i innych interesariuszy firmy.

Wpływa na jakość życia i pracy ludzi oraz przyczynia się do korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla społeczeństwa.

Wellbeing w organizacjach

W kontekście organizacyjnym, wellbeing obejmuje szereg działań skierowanych na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność i zaangażowanie. Firmy inwestujące w wellbeing często zauważają niższą absencję, rzadsze wypalenie zawodowe oraz lepsze wyniki finansowe. Przykłady takich działań obejmują poniższe aspekty.

  • Programy prozdrowotne i sportowe, jak globalna inicjatywa Grupy Santander „BeHealthy”, promująca zdrowy tryb życia i równowagę między pracą a życiem prywatnym.
  • Wsparcie psychologiczne i programy redukcji stresu, które pomagają pracownikom radzić sobie z presją i poprawiają ich ogólną kondycję psychiczną.
  • Edukacja i szkolenia z zakresu wellbeing, które podnoszą świadomość pracowników na temat zdrowia i sposobów jego dbania.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Wpływ wellbeing na strategię ESG

Wellbeing pracowników staje się nie tylko elementem dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, ale również elementem strategii ESG, wpływającym na społeczne i zarządcze aspekty działalności przedsiębiorstw. W ramach strategii ESG, wellbeing łączy w sobie cele środowiskowe, społeczne i korporacyjne, prowadząc do zwiększenia konkurencyjności i stabilności firm.

Aspekt społeczny

Wellbeing przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy w społeczeństwie, co jest bezpośrednio związane z socjalnym wymiarem ESG. Firmy, które skutecznie implementują programy wellbeingowe, są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie, co zwiększa zaufanie i lojalność nie tylko pracowników, ale i klientów oraz inwestorów. Przykładowo, globalna inicjatywa Grupy Santander „BeHealthy” promuje zdrowy tryb życia i work-life balance, co bezpośrednio wpływa na satysfakcję i zdrowie psychiczne pracowników, a także poprawia postrzeganie firmy jako miejsca przyjaznego dla swoich pracowników.

Zarządzanie korporacyjne a dobre samopoczucie

Wellbeing ma również istotny wpływ na zarządzanie korporacyjne w ramach strategii ESG. Transparentność i odpowiedzialność w zarządzaniu dobrostanem i benefitami pracowniczymi pokazują, że firma poważnie podchodzi do kwestii etycznych i jest gotowa inwestować w długoterminowy rozwój swoich pracowników. Inicjatywy te wymagają bowiem zaangażowania na najwyższym szczeblu zarządzania i często wiążą się z potrzebą przekształcenia polityk korporacyjnych oraz kultury organizacyjnej. Jest to szczególnie ważne w kontekście odpowiedzialnego przywództwa i etyki biznesowej, gdzie dbałość o pracowników staje się odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa.

Fot. DALLE-3

Niebanalne korzyści środowiskowe

Wellbeing może wpływać na środowiskowy wymiar ESG, choć jest to związek mniej oczywisty. Przykłady działań proekologicznych, takich jak poprawa jakości powietrza w biurach czy promocja zrównoważonego dojazdu do pracy, bezpośrednio wpływają na zdrowie pracowników. Inicjatywy te przyczyniają się również do redukcji śladu węglowego firmy, co jest kluczowe w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska.

Ponadto, tworzenie przestrzeni pracy, które są przyjemne i promują dobre samopoczucie, może zmniejszyć absencję chorobową oraz zwiększyć produktywność, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i efektywność energetyczną.

Korzyści z inwestycji w dobrostan

Firmy, które skutecznie wdrażają strategie wellbeing, często odnotowują wiele korzyści.

  • Zwiększenie zaangażowania pracowników. Pracownicy, którzy czują się doceniani i którzy mają dostęp do benefitów, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.
  • Poprawa wizerunku firmy. Organizacje dbające o wellbeing są postrzegane jako atrakcyjniejsze miejsca pracy, co ułatwia przyciąganie talentów i utrzymanie wysokiej jakości pracowników.
  • Lepsze wyniki finansowe. Inwestycje w wellbeing przekładają się na wyższą produktywność pracowników, co może prowadzić do lepszych wyników finansowych firmy.

Wellbeing jest nie tylko odpowiedzią na aktualne wyzwania społeczne i ekonomiczne, ale również strategicznym komponentem, który wspiera zrównoważony rozwój i buduje trwałą wartość organizacji. Włączenie dbałości o dobrostan do strategii ESG umożliwia firmom nie tylko poprawę zdrowia i zadowolenia pracowników, ale także zwiększenie ich konkurencyjności na rynku.

Czytaj dalej: