Przeglądasz: raportowanie

ESG składa się z trzech głównych obszarów: środowiska (environmental), społecznego (social) oraz zarządzania (governance). Dbałość o te trzy obszary ESG ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia biznesu…