Cause Related Marketing (CRM), czyli marketing związany z celami społecznymi, to strategia marketingowa, która łączy promocję produktów lub usług firmy ze wsparciem dla konkretnej sprawy społecznej czy środowiskowej.
Strategia ta opiera się na współpracy między firmą a organizacją non-profit, co przynosi korzyści obu stronom – firma zyskuje pozytywny wizerunek i lojalność klientów, a organizacja non-profit wsparcie finansowe i większą widoczność swoich działań.

Historia i definicja

Termin “Cause Related Marketing” został po raz pierwszy użyty przez American Express w 1983 roku podczas kampanii na rzecz renowacji Statuy Wolności. Kampania ta polegała na przekazywaniu określonej kwoty za każdą transakcję dokonaną kartą American Express. Kampania przyniosła znaczące fundusze na renowację statuy oraz zwiększyła użycie kart American Express.

Od tego czasu CRM stał się popularną strategią wykorzystywaną przez firmy z różnych branż. Firmy coraz częściej wiążą swoje działania z ważnymi inicjatywami społecznymi, zdając sobie sprawę, że konsumenci cenią marki wykazujące społeczną odpowiedzialność i angażujące się w działania na rzecz lepszego świata.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Mechanizmy CRM

Najważniejszym elementem CRM jest współpraca pomiędzy firmą a organizacją non-profit, w której obie strony dążą do wspólnego celu – promocji konkretnej inicjatywy i osiągania korzyści biznesowych. Mechanizmy te obejmują poniższe działania.

 • Bezpośrednia sprzedaż. Część dochodu przeznacza się na wsparcie określonej sprawy.
 • Integracja przekazu marketingowego. Firmy wykorzystują kampanie reklamowe, aby podnosić świadomość na temat wspieranej społeczności czy sprawy środowiskowej.
 • Angażowanie społeczności. Firmy zachęcają klientów do aktywnego uczestnictwa w kampaniach społecznych.
 • Innowacje produktowe i technologiczne. Firmy wprowadzają produkty lub technologie wspierające wybraną koncepcję.

Jednym z głównych mechanizmów jest przeznaczanie części dochodów ze sprzedaży na wsparcie określonej sprawy, co widzimy w kampaniach takich jak „Podziel się posiłkiem” firmy Danone. Firmy integrują przekaz marketingowy z przesłaniem społecznym, jak w przypadku kampanii Ben & Jerry’s „Empower Mint”.

Ważnym elementem jest również angażowanie społeczności do udziału w kampaniach, np. poprzez media społecznościowe. Innowacje produktowe i technologiczne, takie jak darowizny produktów przez The Body Shop, wspierają wybrane inicjatywy. Kampanie punktów sprzedaży i wolontariackie także zwiększają zaangażowanie klientów. Kluczowe jest autentyczne partnerstwo między firmą a organizacją non-profit, co buduje zaufanie i lojalność konsumentów.

Różnice między CRM a marketingiem społecznym

Cause Related Marketing koncentruje się na partnerstwie między firmą komercyjną a organizacją non-profit. Firma angażuje się w działania społeczne poprzez wspieranie konkretnej potrzeby zbiorowej, co przynosi korzyści obu stronom. Marketing społeczny wykorzystuje techniki marketingowe do promowania idei i zachowań przynoszących korzyść społeczeństwu, koncentrując się bardziej na wpływie społecznym niż na korzyściach finansowych.

 • Danone – Podziel się posiłkiem: Program mający na celu fundowanie ciepłych obiadów dla dzieci z potrzebujących rodzin w Polsce.
 • Procter & Gamble – Podaruj dzieciom słońce: Kampania mająca na celu zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci.
 • Ben & Jerry’s – Empower Mint: Wprowadzenie limitowanej edycji lodów, aby promować świadomość na temat nierówności w dostępie do głosowania.
 • Bandcamp Fridays: Platforma muzyczna, która w wybrane dni rezygnuje z części swoich zysków na rzecz niezależnych artystów.
 • Starbucks – College Achievement Program: Program umożliwiający pracownikom Starbucks zdobycie wykształcenia wyższego bez opłat za naukę.
 • Billie – Project Body Hair: Kampania celebrująca naturalne owłosienie u kobiet, promująca realistyczne standardy piękna.
 • The Body Shop – Time To Care: Kampania wspierająca pracowników służby zdrowia poprzez darowizny produktów pielęgnacyjnych.
 • Beauty Bakerie – Juneteenth Festival: Festiwal online promujący wolność i edukację o historycznych wydarzeniach związanych z emancypacją niewolników w USA.
 • Mythical Kitchen – Leftovers Challenge: Wyzwanie kulinarne wspierające pracowników restauracji podczas pandemii.
 • Monterey Bay Aquarium – Act For the Ocean: Kampania edukacyjna promująca ochronę środowiska wodnego.

Cause Related Marketing to skuteczna strategia, która przynosi korzyści zarówno firmom, jak i organizacjom non-profit oraz społecznościom, które wspierają. Poprzez zaangażowanie w ważne sprawy społeczne, firmy mogą budować pozytywny wizerunek, zwiększać lojalność klientów i wpływać na realne zmiany w społeczeństwie.

Czytaj dalej: