Świadomość polskich firm i społeczeństwa w kwestiach ESG wciąż daleka od światowych standardów

Coraz więcej Polaków rozumie, co oznaczają wartości zrównoważonego rozwoju, ale nadal znajdujemy się znacznie poniżej globalnej średniej. Podobnie jest w przypadku biznesu, który został zmuszony do wdrażania pewnych aspektów ESG, ale często ignoruje kwestie społeczne.

Tematyka związana z ESG zyskuje na popularności na całym świecie, a Polska na światowym tle nie jest wyjątkiem
Coraz więcej wiemy o ESG, ale daleko nam do światowej czołówki. Na zdjęciu Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Ramie w ramie w 2021 r. (Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER)

Ponad 1/3 Polaków przyznaje, że słyszała kiedykolwiek o ESG. Liczba świadomych stale rośnie, co potwierdza badanie SEC Newgate ESG Monitor 2023 (globalne badanie przeprowadzone na ponad 12 tys. respondentów z 12 krajów), ale i tak nadal znajdujemy się znacznie poniżej średniej globalnej, która wynosi 53 procent. Dla porównania: w Hongkongu, który znajduje się na czele zestawienia, społeczna świadomość dotycząca aspektów ESG wynosi aż 85 procent.

Głównym celem badań jest monitorowanie świadomości i zainteresowania kwestiami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie w kontekście zachowań konsumentów, ich postrzegania działań rządów i firm oraz postaw i aktywizmu w kwestiach ESG. Okazuje się, że większość z nas uważa, że pod tymi względami działania w naszym kraju nie idą w dobrym kierunku, a 71 proc. respondentów uważa wręcz, że zmiany nabierają złego obrotu. Spośród wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, Polacy martwią się głównie rosnącymi kosztami życia, kwestią ogólnodostępnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz stanem lokalnej gospodarki. To pokazuje, że zrównoważony rozwój interesuje nas przede wszystkim pod kątem naszych osobistych problemów, wpływu na codzienne życie. A przynajmniej tak postrzegamy kwestie ESG.

Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw. Jak wynika z najnowszego badania CBRE „Organizacja ESG. Czy jesteśmy w Polsce gotowi na strategie zrównoważonego rozwoju?” wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju stanowi, według deklaracji, priorytet dla 73 proc. firm. W praktyce to przede wszystkim przestrzeganie zasad compliance i wdrażanie gospodarowania odpadami. Zdaniem ekspertów CBRE zaniedbywany jest aspekt społeczny, m.in. wspieranie różnorodności czy wyrównywanie szans w miejscu pracy

Ponad połowa przedsiębiorców przyznaje, że nie angażuje się w prace nad strategią zrównoważonego rozwoju w swojej firmie. Dodatkowo, wciąż nie we wszystkich organizacjach wdrażających ESG znajduje się dział lub stanowiska odpowiedzialne jedynie za ten obszar. Przy tworzeniu strategii ESG zarząd współpracuje najczęściej z działami PR i marketingu, co może oznaczać, że wciąż w znacznej części firm stanowi ona narzędzie do budowania wizerunku organizacji. 

Najmniej zaangażowane w kwestie ESG są działy zarządzania zasobami ludzkimi i finansów, podczas gdy to właśnie obszary HR i finansów są w największym stopniu odpowiedzialne za przyjazne i zdrowe środowisko pracy, sprawiedliwość społeczną i równość szans, np. wyrównywanie wynagrodzeń, dostęp do stanowisk zarządczych czy edukacji, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

To z kolei, jak wynika z ESG Monitora, stoi w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi. Co więcej, prawie 7 na 10 konsumentów na całym świecie zgadza się, że firmy powinny w bardziej przejrzysty sposób informować konsumentów i inwestorów o wynikach swoich działań w zakresie ESG, a podobna liczba oczekuje, aby informacje te były przekazywane w spójny sposób, w celu ułatwienia zrozumienia danych. Największym ostrzeżeniem dla biznesu powinna być informacja, że aż 89 proc. osób twierdzi, że i tak nie ufa lub nie jest pewna, czy ufa temu, co biznes mówi o swoich działaniach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju.