W ostatnich latach zauważalny jest wzrost świadomości społecznej oraz korporacyjnej na temat zmian klimatycznych i konieczności przejścia na zrównoważone modele biznesowe.

Analiza przeprowadzona przez CDP i Oliver Wyman dostarcza cennych wniosków na temat aktualnej sytuacji europejskich firm w kontekście inwestycji w zielone inicjatywy. Podkreśla istotne wyzwania, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa dążące do osiągnięcia neutralności węglowej, oraz wskazuje na kluczowe obszary, w których wymagane są dodatkowe działania.

Przeszkody na drodze do dekarbonizacji

Niemal 70% europejskich firm przyznaje, że mniej niż 25% ich wydatków kapitałowych (CapEx) kierowana jest na przejście na gospodarkę o zerowym bilansie emisji netto. Szczególnie dotkliwe jest to w sektorach o wysokiej emisji, gdzie ponad połowa przedsiębiorstw wskazuje na ograniczony dostęp do kapitału jako na główną barierę. Jedynie jedno na pięć przedsiębiorstw poczyniło znaczące postępy w implementacji kluczowych obszarów planów przejścia, takich jak rozwijanie rentownych zielonych modeli biznesowych dla swoich branż.

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, kluczowe dla elektryfikacji i dekarbonizacji transportu i przemysłu ciężkiego, mogą do 2030 r. potrzebować 285 miliardów euro, osiągając wymagane nakłady inwestycyjne na energię odnawialną wynoszące 1,9 biliona euro.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Łączne działania na rzecz zielonej przyszłości

Niezbędna jest zmiana podejścia zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i rządów, aby umożliwić skalowanie zielonych inicjatyw. Współpraca międzyinstytucjonalna w sektorze finansowym, obejmująca banki rozwoju, firmy ubezpieczeniowe, tradycyjne finanse infrastrukturalne i organizacje non-profit, może pomóc w rozłożeniu ryzyka i wspieraniu innowacji biznesowej. Wyznaczanie przez firmy jasnych celów redukcji emisji i przejrzyste raportowanie w ramach Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stają się kluczowe dla przyciągnięcia kapitału i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Potrzeba radykalnych zmian w polityce i finansowaniu

Raport podkreśla również konieczność silniejszego zaangażowania ze strony polityków w tworzenie warunków sprzyjających zielonym inwestycjom. Stabilne ramy prawne i jasne zachęty do produkcji i konsumpcji zielonych produktów i usług są niezbędne do przyspieszenia przejścia na zrównoważone modele gospodarcze. Wymaga to zarówno odważnych decyzji politycznych, jak i innowacji finansowych wspierających długoterminowe inwestycje w dekarbonizację. Widać to w sektorze motoryzacyjnym, gdzie 59% całkowitych prac badawczo-rozwojowych firm w ciągu najbliższych pięciu lat będzie inwestowanych w pojazdy elektryczne, które obecnie stanowią zaledwie 13% sprzedaży.

Z analizy wynika jasno, że choć europejskie firmy coraz częściej ustanawiają cele redukcji emisji i plany przejścia na zrównoważone modele biznesowe, to jednak wciąż wiele z nich boryka się z przeszkodami na drodze do ich realizacji. Niedostateczne inwestycje w zielone technologie i produkty, brak zaangażowania klientów oraz trudności w dostępie do kapitału to tylko niektóre z wyzwań. Jednak, jak podkreślają eksperci z CDP i Oliver Wyman, przez zwiększenie nakładów na zrównoważone rozwiązania, współpracę międzysektorową i tworzenie korzystnych warunków politycznych, możliwe jest przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej węglowo. Tym samym, firmy mogą nie tylko przyczynić się do ochrony środowiska, ale również zbudować silną pozycję konkurencyjną na rynku przyszłości.

Czytaj dalej: