ISO 22000 stanowi międzynarodową normę określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest ona stosowana w całym łańcuchu produkcji żywności – od upraw i hodowli po stół z żywnością.

Norma ta jest odpowiednia dla każdej firmy zaangażowanej w produkcję, przetwarzanie, pakowanie, transport, przechowywanie, dystrybucję, sprzedaż lub serwowanie żywności. Jej formalne określenie to “System Zrządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000 – wymagania dla wszystkich organizacji należących do łańcucha żywnościowego”.

Zakres ISO 22000

ISO 22000 dotyczy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma integruje kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności, takie jak interaktywna komunikacja, jednolity system zarządzania, programy kontroli zagrożeń (HACCP) oraz ciągłe ulepszanie i aktualizowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Obecny zbiór standardów ISO 22000 skupia się na zarządzaniu bezpieczeństwem żywności (produktów i usług) i obejmuje poniższe zagadnienia.

  • ISO 22000:2005, dotyczącą wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla każdego podmiotu w obrębie łańcucha dostaw żywności,
  • ISO/TS 22004:2005, która służy jako przewodnik aplikacyjny dla ISO 22000:2005,
  • ISO/TS 22003:2007, określającą kryteria dla organizacji przeprowadzających audyty i certyfikacje systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • ISO 22005:2007, zawierającą zasady identyfikacji produktów w całym łańcuchu dostaw żywności oraz wytyczne do tworzenia systemów identyfikowalności.

W maju 2006 roku, dzięki oficjalnemu uznaniu przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), ISO 22000:2005 została wprowadzona jako Polska Norma PN-EN ISO 22000:2006.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Jakie wymogi ma norma zarządzania bezpieczeństwem żywności?

  • Ustalenia, wdrożenia, utrzymania oraz ciągłego ulepszania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  • Zapewnienia zgodności z polityką bezpieczeństwa żywności.
  • Planowania i realizacji bezpiecznych procesów produkcji żywności.
  • Weryfikacji skuteczności działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności.

Podmioty, do których skierowane jest ISO 22000

ISO 22000 jest przeznaczona dla wszelkich organizacji działających w łańcuchu żywnościowym, w tym dla producentów surowców, producentów żywności, operatorów transportowych, magazynów, hurtowni, detalistów oraz firm cateringowych. Poniżej szczegółowo opisano, które organizacje powinny rozważyć wdrożenie tej normy.

Producenci płodów rolnych. Rolnicy i hodowcy, którzy są na samym początku łańcucha dostaw żywności, mogą zastosować normę, aby zapewnić, że ich produkty są bezpieczne od momentu zbioru czy też odchowu.

Producenci pasz i produktów pierwotnych. Podmioty produkujące pasze dla zwierząt hodowlanych powinny stosować ISO 22000, aby zapewnić, że ich produkty nie wprowadzają zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w dalszych etapach łańcucha. Organizacje zajmujące się pierwszym przetwarzaniem produktów rolnych i hodowlanych również powinny wdrożyć normę w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów.

Wytwórcy środków żywnościowych. Fabryki przetwarzające surowce w gotowe produkty spożywcze to kluczowi odbiorcy ISO 22000, ponieważ są odpowiedzialni za wiele etapów, w których mogą pojawić się zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Operatorzy transportu i firmy logistyczne. Firmy odpowiedzialne za transport i logistykę żywności powinny również wdrożyć normę, aby zapewnić, że żywność pozostaje bezpieczna podczas przemieszczania między różnymi ogniwami łańcucha dostaw.

Magazyny i firmy świadczące usługi przechowywania. Podmioty te muszą zapewnić odpowiednie warunki przechowywania żywności, aby uniknąć jej zanieczyszczenia lub pogorszenia.

Hurtownie i detaliści. Sklepy i supermarkety, oferujące żywność konsumentom, również powinny stosować ISO 22000, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę produktów sprzedawanych klientom.

Sektor usług żywieniowych. Restauracje, bary, usługi cateringowe i inne punkty serwujące jedzenie bezpośrednio konsumentom muszą wdrożyć ISO 22000, aby zapobiegać zatruciom pokarmowym i innym problemom zdrowotnym.

Producenci maszyn i urządzeń dla branży spożywczej. Producenci tych urządzeń muszą zapewnić, że ich produkty można bezpiecznie stosować w produkcji, przetwarzaniu oraz dystrybucji żywności.

Producenci opakowań. Opakowania mają bezpośredni kontakt z żywnością, dlatego ich producenci powinni stosować ISO 22000, aby unikać zanieczyszczenia produktów.

Producenci środków czystości, dodatków i substancji pomocniczych. Te podmioty muszą zapewnić, że ich produkty nie wprowadzają zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Proces certyfikacji obejmuje kilka etapów, począwszy od wstępnej samooceny przez organizację, poprzez przeprowadzenie audytu zewnętrznego przez niezależną jednostkę certyfikującą, aż po przyznanie certyfikatu po pomyślnym zakończeniu audytu i zaakceptowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Korzyści wynikające z wdrożenia

Wprowadzenie normy ISO 22000, skupiającej się na systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności, niesie za sobą wiele korzyści dla organizacji działających na każdym szczeblu łańcucha dostaw żywności. Jedną z głównych zalet jest zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów dzięki niezależnemu potwierdzeniu stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa żywności. To buduje pozytywny wizerunek firmy i zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

Dodatkowo norma ISO 22000 kładzie silny nacisk na identyfikację i kontrolę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji, co skutkuje zmniejszeniem ryzyka zanieczyszczeń produktów. Implementacja tej normy często wiąże się z przeglądem i optymalizacją procesów operacyjnych, co przyczynia się do ich usprawnienia i zwiększa efektywność produkcji. Ponadto przestrzeganie wymagań ISO 22000 pomaga organizacjom w spełnianiu obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, minimalizując ryzyko prawne i finansowe związane z ewentualnymi naruszeniami. Dzięki temu organizacje mogą także uniknąć kosztownych przestojów i strat finansowych wynikających z ewentualnych problemów z bezpieczeństwem żywności.

Wdrożenie ISO 22000 przyczynia się do budowania systematycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem żywności, co jest korzystne zarówno dla samych organizacji, jak i dla końcowych konsumentów.

Czytaj dalej: